Algemene voorwaarden

Website: Niets uit de website, www.mijnlunchservice.nl, mag zonder toestemming van de webmaster of eigenaar worden gedupliceerd, gekopieerd en/of voor andere doeleinden dan het bestellen van producten, gebruikt worden.

Bestelformulier: Het bestelformulier, te downloaden via www.mijnlunchservice.nl, dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld, in ieder geval de N.A.W. gegevens van de opdrachtgever alsook de contactpersoon. Met het gebruik van dit formulier, bestelling per telefoon, website of e-mail gaat de opdrachtgever akkoord met de onderhavige leveringsvoorwaarden, te weten: 

Bezorgen: Voor de regio Wijchen - Bijsterhuizen/Wijchen, Bijsterhuizen/ Nijmegen berekenen wij bij bestellingen boven € 12,50 geen bezorgkosten. Voor alle andere regio’s berekenen wij € 2,50 bezorgkosten, bij bestellingen onder €12,50 word in alle regio’s € 2,50,- bezorgkosten berekend. 

Aansprakelijkheid: Indien Mijn Lunchservice door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen. Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt Mijn Lunchservice geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade. 

Levertijd bestellingen: Bestellingen gedaan voor s’ morgens 10.00 uur worden op dezelfde dag tussen 11.30 uur en 13.15 uur bezorgd. Wij proberen binnen deze kaders rekening te houden met uw specifieke wensen. In geval van bestellingen die u na 10.00 uur plaatst verzoeken we u telefonisch contact op te nemen voor overleg m.b.t. de mogelijkheden betreffende de door u gewenste levertijd. 

 

Prijzen, betalen, rekening

Prijzen: Alle op www.mijnlunchservice.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud van typefouten.

Betalen: U kunt contant afrekenen bij de bezorger(ster). Betaling per factuur is in overleg mogelijk. In geval van betaling per factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Rekening: Bij meerdere bestellingen per maand is betaling op rekening mogelijk. In dit geval ontvangt u 1 x per maand een factuur, ook hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum.